Für Sie da

Dr. med. dent. Susanne Montag - Zahnärztin in Duisburg mit internationalen MitarbeiterInnen

Für Sie da

In unserer Praxis erwartet Sie ein erfahrenes internationales Team.

Damit jeder Patient in unserer Praxis in Duisburg Stadtmitte ohne Stress und angstfrei den Besuch erlebt, steht Ihnen täglich ein einfühlsames und geschultes Praxisteam, welches insgesamt acht Sprachen spricht, zur Verfügung.

Gemeinsam haben wir Jahrzehnte an Erfahrung in der Zahnbehandlung und   Fach- und Menschenverständnis. 

Frau Dr. Montag und Ihr Team

Susanne Montag - Zahnarztpraxis Dr Montag in Duisburg

Frau Dr. med. dent. Susanne Montag
Zahnärztin

Velmira Ivanova - Zahnarztpraxis Dr Montag in Duisburg

Frau Velmira Ivanova
Assistents Zahnärztin

Binnur Sengül - Zahnarztpraxis Dr Montag in Duisburg

Frau Binnur Sengül
Verwaltung, Stuhlassistenz

Mirsada Veletanlic - Zahnarztpraxis Dr Montag in Duisburg

Frau Mirsada Veletanlic
Verwaltung, Stuhlassistenz

Anna Josupeit - Zahnarztpraxis Dr Montag in Duisburg

Frau Anna Josupeit
Technikerin, Stuhlassistenz

Ekaterina Toropova - Zahnarztpraxis Dr Montag in Duisburg

Frau Ekaterina Toropova
Stuhlassistenz

Nadica Berisa - Zahnarztpraxis Dr Montag in Duisburg

Frau Nadica Berisa
Stuhlassistenz

Maxi Katharina Montag - Zahnarztpraxis Dr Montag in Duisburg

Frau Maxi Katharina Montag
Aushilfe

Internationale Mitarbeiterinnen

Werde MitarbeiterInn und bewerbe Dich jetzt.

Mehr

Sprechen Sie uns an.

 • Deutsch
  Deutsch
 • Englisch
  Englisch
 • Türkisch
  Türkisch
 • Spanisch
  Spanisch
 • Polnisch
  Polnisch
 • Russisch
  Russisch
 • Bulgarisch
  Bulgarisch
 • Bosnisch
  Bosnisch
 • Albanisch
  Albanisch

Englisch

Englisch

Welcome to our website

Dental practice Dr. Susanne Montag 

The practice Dr. Susanne Montag, with a focus on the care and treatment of children from the age of 2.5 and pain and anxiety patients, is located in the center of Duisburg, not far from the Deutsche Oper am Rhein, the City Palais and the Mercartor-Halle.

On your first visit to our practice as an anxiety patient, we try to build security and trust in a consultation in which we offer you information, clarifications and advice with or without an examiner.

All of this is firmly anchored in our philosophy and is undoubtedly one of the reasons why patients from all over Germany and neighboring countries have been coming to us for over 30 years and have rated us well.

To make an appointment, please contact us.

Phone 0203 - 2 22 08 Opening hours

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Türkisch

Türkisch

Hoşgeldiniz

Diş Hekimliği Dr. Susanne Montag

Uygulama Dr. 2.5 yaşından itibaren çocukların bakım ve tedavisine ve ağrı ve anksiyete hastalarına odaklanan Susanne Montag, Duisburg'un merkezinde Deutsche Oper am Rhein, Şehir Palais ve Mercartor-Halle'nin yakınında yer almaktadır.

Bir anksiyete hastası olarak uygulamamızı ilk ziyaretinizde, bir muayene uzmanı ile veya sınav uzmanı olmadan size bilgi, açıklama ve tavsiye sunduğumuz bir konsültasyonda güvenlik ve güven oluşturmaya çalışıyoruz.

Tüm bunlar felsefemize sıkı sıkıya bağlıdır ve şüphesiz Almanya ve komşu ülkelerden gelen hastaların 30 yılı aşkın süredir bize gelmelerinin ve bize iyi puan vermelerinin nedenlerinden biridir.

Randevu almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

telefon 0203 - 2 22 08 açılış saatleri

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Spanisch

Spanisch

Bienvenidos

Consultorio odontológico Dr. Susanne Montag

La práctica Dr. Susanne Montag, centrada en la atención y el tratamiento de niños de 2,5 años y pacientes con dolor y ansiedad, se encuentra en el centro de Duisburg, cerca de la Deutsche Oper am Rhein, el City Palais y el Mercartor-Halle.

En su primera visita a nuestra práctica como paciente con ansiedad, tratamos de construir seguridad y confianza en una consulta en la que le ofrecemos información, aclaraciones y consejos con o sin un examinador.

Todo esto está firmemente anclado en nuestra filosofía y es, sin duda, una de las razones por las que pacientes de toda Alemania y países vecinos nos han visitado durante más de 30 años y nos han calificado bien.

Para concertar una cita, contáctenos.

Teléfono 0203 - 2 22 08 Horario de apertura

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Polnisch

Polnisch

Witamy

Praktyka dentystyczna Dr. Susanne Montag 

Praktyka Dr. Susanne Montag, z naciskiem na opiekę i leczenie dzieci w wieku od 2,5 roku oraz pacjentów cierpiących na ból i niepokój, znajduje się w centrum Duisburga, niedaleko Deutsche Oper am Rhein, City Palais i Mercartor-Halle.

Podczas pierwszej wizyty w naszej praktyce jako pacjent z niepokojem staramy się budować bezpieczeństwo i zaufanie w konsultacji, w której udzielamy informacji, wyjaśnień i porad z udziałem eksperta lub bez niego.

Wszystko to jest mocno zakorzenione w naszej filozofii i jest niewątpliwie jednym z powodów, dla których pacjenci z całych Niemiec i krajów sąsiednich przyjeżdżają do nas od ponad 30 lat i dobrze nas ocenili.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami.

Telefon 0203 - 2 22 08 Godziny otwarcia

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Russisch

Russisch

Добро пожаловать

Стоматологическая практика доктора Сюзанна Монтэг

Практикующий доктор Сюзанна Монтэг, специализирующаяся на уходе и лечении детей в возрасте от 2,5 лет, а также пациентов с болью и тревогой, находится в центре Дуйсбурга, недалеко от Немецкой оперы на Рейне, Городского дворца и Mercartor-Halle.

Во время вашего первого посещения нашей практики в качестве пациента, испытывающего беспокойство, мы стараемся укрепить безопасность и доверие к консультации, на которой мы предлагаем вам информацию, разъяснения и советы с экспертом или без него.

Все это прочно закреплено в нашей философии и, несомненно, является одной из причин, по которой пациенты со всей Германии и соседних стран приезжают к нам уже более 30 лет и оценивают нас хорошо.

Чтобы назначить встречу, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Телефон 0203 - 2 22 08 часы работы

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Bulgarisch

Bulgarisch

Добре дошли

Дентална практика Dr. Сюзън Монтаг

Практиката Dr. Сюзан Монтаг, с акцент върху грижите и лечението на деца от 2,5-годишна възраст и пациенти с болка и тревожност, се намира в центъра на Дуйсбург, недалеч от Deutsche Oper am Rhein, City Palais и Mercartor-Halle.

При първото ви посещение на нашата практика като пациент с тревожност се опитваме да изградим сигурност и доверие в консултация, в която ви предлагаме информация, разяснения и съвети с или без изпитващ.

Всичко това е здраво закрепено в нашата философия и несъмнено е една от причините пациенти от цяла Германия и съседните страни да идват при нас повече от 30 години и да ни оценят добре.

За да си уговорите среща, моля свържете се с нас.

телефон 0203 - 2 22 08 работно време

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Bosnisch

Bosnisch

Dobrodošli

Stomatološka ordinacija Dr. Susanne Montag

Praksa Dr. Susanne Montag, s fokusom na brigu i liječenje djece u dobi od 2,5 godine i pacijenata s boli i tjeskobom, nalazi se u centru Duisburga, nedaleko od Deutsche Oper am Rhein, gradskog palača i Mercartor-Halle.

Prvom posjetom našoj praksi kao anksiozni pacijent, pokušavamo izgraditi sigurnost i povjerenje u savjetovanje u kojem ćemo vam ponuditi informacije, pojašnjenja i savjete sa ispitivačem ili bez njega.

Sve je to čvrsto usidreno u našoj filozofiji i nesumnjivo je jedan od razloga zašto pacijenti iz cijele Njemačke i susjednih zemalja dolaze kod nas već više od 30 godina i ocjenjuju nas dobro.

Da biste zakazali sastanak, kontaktirajte nas.

Telefon 0203 - 2 22 08 Nadno vrijeme

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Albanisch

Albanisch

i mirëpritur

Praktika dentare Dr. Susanne Montag

Praktika Dr. Susanne Montag, me një fokus në kujdesin dhe trajtimin e fëmijëve nga mosha 2.5 vjeç dhe pacientët me dhimbje dhe ankth, është vendosur në qendër të Duisburg afër Deutsche Oper am Rhein, City Palais dhe Mercartor-Halle.

Në vizitën tuaj të parë në praktikën tonë si një pacient me ankth, ne përpiqemi të ndërtojmë siguri dhe besim në një konsultim në të cilin ju ofrojmë informacion, sqarime dhe këshilla me ose pa një ekzaminues.

E gjithë kjo është e ankoruar në mënyrë të vendosur në filozofinë tonë dhe është pa dyshim një nga arsyet pse pacientët nga e gjithë Gjermania dhe vendet fqinje kanë ardhur tek ne për mbi 30 vjet dhe na kanë vlerësuar mirë.

Për të bërë një takim, ju lutemi na kontaktoni.

telefon 0203 - 2 22 08 orët e hapjes

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Leistungen

Moderne Praxis

Die moderne Zahnarztpraxis mit Schwerpunkt auf die Betreuung und Behandlung von Kindern ab 2,5 Jahren sowie von Schmerz- und Angstpatienten liegt im Zentrum von Duisburg unweit der Deutschen Oper am Rhein, des City Palais und der Mercartor-Halle.

Behandlungen von Kindern

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und benötigen sowohl beim zwischen menschlichen Verhalten als auch beim medizinischen Vorgehen besondere Aufmerksamkeit.

Der erste Zahnarztbesuch Ihres Kindes ist eine aufregende Sache. An die zahnärztliche Behandlung führen wir Ihr Kind besonders einfühlsam heran, indem wir eine Geborgenheit in den Behandlungsablauf integrieren und unterbewußte Sorgen und Ängste des Kindes durch spielerische Demonstrationen an den Geräten abbauen.

Denn wir wollen, dass unsere kleinen Patienten gerne zu uns wiederkommen.


Schmerz- und Angstpatienten

Wir benutzen in unserer Praxis eine besonders schmerzfreie Betäubung, damit die Zahnbehandlung schmerzfrei und unkompliziert verläuft.

Damit jeder Patient in unserer Praxis in Duisburg Stadtmitte ohne Stress und angstfrei den Besuch erlebt steht ihm täglich ein einfühlsames und geschultes Praxisteam, welches insgesamt acht Sprachen spricht, zur Verfügung.

In jedem Behandlungszimmer spielt Musik und falls Ihnen die Geräusche immer noch zu unangenehm erscheinen, dürfen Sie gern Ihre eigenen Kopfhörer und Handy während der Behandlung nutzen.


Schmerzfreie Betäubung

Wir benutzen in unserer Praxis eine besonders schmerzfreie Betäubung, damit die Zahnbehandlung schmerzfrei und unkompliziert verläuft.

Entspannt warten ...

Angstpatienten schätzen unseren Garten zum Entspannen. Auch jetzt bei Corona ist unser Garten für unsere Patienten als Wartezimmer unter freiem Himmel geöffnet.

Musik hören

In jedem Behandlungszimmer spielt Musik und falls Ihnen die Geräusche immer noch zu unangenehm erscheinen dürfen Sie gerne Ihre eigenen Kopfhörer und Handy während der Behandlung nutzen.

Optimierte Wartezeiten

Es ist uns wichtig, Ihnen auch kurzfristige Termine mit geringen Wartezeiten vergeben zu können. Unterstützt wird unser Konzept als erreichbare Praxis u.a. durch ein hoch engagiertes und motiviertes Praxisteam.

Röntgen

Das Röntgen Ihres Kiefers zur Diagnose findet direkt in aller Ruhe von unserem einfühlsamen und geschulten Praxisteam in unserer Praxis statt.

Professionelle Zahnreinigung

Die Professionelle Zahnreinigung ist eine umfassende mechanische Reinigung der Zähne und Bestandteil der zahnmedizinischen Prophylaxe.

Bleaching

Die Zahnaufhellung oder das Bleaching (von englisch to bleach ‚bleichen‘) ist eine Methode, um menschliche Zähne aus kosmetischen oder ästhetischen Gründen aufzuhellen.

Zahnprothesen

Zahnersatz ist der Sammelbegriff für jegliche Form des Ersatzes fehlender natürlicher Zähne. Die Planung, Herstellung und Eingliederung von Zahnersatz fällt unter die zahnmedizinische Fachrichtung Prothetik. Einen herausnehmbaren Zahnersatz bezeichnet man als Zahnprothese.

Behandlung bei Karies

Die besten Möglichkeiten, Karies vorzubeugen, sind eine Beschränkung der Zuckeraufnahme, regelmässige Zahnpflege regelmässige Vorsorgeuntersuchungen zur frühzeitigen Erkennung von krankhaften Zuständen.

Zahnkronen

Wir fertigen Ihnen bei Bedarf künstliche Zahnkronen aus Keramikkronen oder Goldlegierung als Zahnkrone oder Vollverblendungen an. Lassen Sie sich von uns beraten, welcher Aufbau am besten zu Ihnen passt.

Praxisteam

Damit jeder Patient in unserer Praxis in Duisburg Stadtmitte ohne Stress und angstfrei den Besuch erlebt, steht Ihnen täglich ein einfühlsames und geschultes Praxisteam, welches insgesamt acht Sprachen spricht, zur Verfügung.

Diese Website verwendet nur System relevante Cookies. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung